lokalizacja: strona główna > szkolenia
Szkolenia

Szkolenia


Przykładowe szkolenia

 

1. Szkolenie w celu uzyskania uprawnień pracownika ochrony na licencję I stopnia, zgodnie z tematyką określoną w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 731). Załącznik nr 1:

- blok: ogólno prawny,
- blok: ochrona osób,
- blok: ochrona mienia,
- blok: wyszkolenie strzeleckie; zajęcia teoretyczne i praktyczne, zgodnie z Załącznikiem nr 2, instrukcją szkolenia strzeleckiego pracowników ochrony:

- organizacji i warunków bezpieczeństwa ćwiczeń i strzelania,
- trening z broni palnej krótkiej, pistoletów maszynowych i strzelb gładkolufowych,
- strzelanie z broni palnej krótkiej: strzelanie nr 1 – przygotowawcze, strzelanie nr 2 – szkolne, strzelanie nr 3 – szkolne, strzelanie nr 4 – dynamiczne, strzelanie nr 5 – sytuacyjne;
- strzelanie z broni maszynowej: strzelanie nr 6 – szkolne;
- strzelanie ze strzelby gładkolufowej: strzelanie nr 7 – szkolne.

2. Szkolenie w celu uzyskania uprawnień pracownika ochrony na licencję II stopnia, zgodnie z tematyką określoną w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 731). Załącznik nr 3:
- blok: ogólny,
- blok: prawny,
- blok: zawodowy.
Po ukończeniu kursu na licencję I lub II stopnia otrzymuje się świadectwo uprawniające do przystąpienia do egzaminu przed komisją egzaminacyjną.


3. Szkolenie w celu uzyskania uprawnień pracownika ochrony do zabezpieczania imprez masowych (Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wymogów, jakie powinien spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. Nr 62, poz. 504).


Po zakończonym szkoleniu i zdaniu egzaminu otrzymuje się zaświadczenie uprawniające do uczestnictwa w zabezpieczeniu imprez masowych.


4. Z zakresu zagrożeń przestępstwami i reakcji na nie (dla sektora handlowego i gastronomicznego).


5. Szkolenia zgodnie z oczekiwaniami Klienta.

 

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma materiały z powyższych zagadnień oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

 

Korzyści dla Klienta:

 

- prowadzenie szkoleń przez wykładowców posiadających uprawnienia dydaktyczne i wieloletnie doświadczenie z zakresu ochrony osób i mienia,
- możliwość prowadzenia szkoleń u Klienta bądź w siedzibie ZECO Sp. z o.o. (własna sala wykładowa),
- elastyczność opracowania programu szkolenia wg indywidualnych potrzeb Klienta,
- konkurencyjne ceny.