lokalizacja: strona główna > ochrona fizyczna mienia

ochrona fizyczna mienia

Ochrona Fizyczna Mienia


Ochrona fizyczna mienia to zapewnienie bezpieczeństwa mienia Klienta poprzez bezpośrednie
strzeżenie powierzonego mienia przez pracowników ochrony ZECO Sp. z o.o.

Zapewniamy bezpieczeństwo poprzez:

 • bezpośrednie i ciągłe pilnowanie obiektu przez pracowników ochrony w wybranym przez Klienta czasie,
 • natychmiastową reakcję na wykrycie nieprawidłowości lub zdarzenia,
 • natychmiastowy kontakt pracowników ochrony z Centrum Operacyjnym ZECO Sp. z o.o.  i Klientem,
 • wsparcie w sytuacjach wymagających interwencji wyspecjalizowanej Grupy Interwencyjno-Patrolowej, składającej się z licencjonowanych pracowników ochrony, wyposażonych w systemy łączności i środki przymusu bezpośredniego.
Korzyści dla Klienta:

 • bezpieczeństwo mienia poparte wysoką polisą ubezpieczeniową,
 • bezpieczeństwo wynikające z wieloletniego doświadczenia ZECO Sp. z o.o.,
 • czytelny zakres obowiązków i odpowiedzialności wynikający z indywidualnie opracowanej Dokumentacji Obiektowej zawierającej plan sytuacyjny i procedury postępowania pracownika ochrony obowiązujące dla danego obiektu,
 • bezpieczeństwo wynikające z pełnej gamy usług ochrony oferowanej przez ZECO Sp. z o.o.: własnego całodobowego Centrum Operacyjnego, własnych Grup Interwencyjno-Patrolowych,
 • uwzględnienie w systemie naboru pracowników zakresu zadań i specyficznych potrzeb wymaganych w ochronie powierzonego mienia,
 • możliwość ustalenia dodatkowych czynności wykraczających poza standardowy zakres czynności ochrony,
 • współpraca z licencjonowanymi Inspektorami ds. Ochrony Fizycznej, pełniącymi bezpośredni nadzór nad pracownikami ochrony.

Współpracując z ZECO Sp. z o.o. otrzymują Państwo:


 

 • możliwość opracowania procedur bezpieczeństwa,
 • możliwość doboru pracowników ochrony do potrzeb i wymogów,
 • pewność współpracy z pracownikami ochrony o właściwym poziomie kultury osobistej, jednolitym i estetycznym umundurowaniu,
 • pewność profesjonalnego nadzoru nad jakością wykonywanej pracy przez pracowników ochrony poprzez elektroniczny system kontroli obchodów oraz stały system kontroli obiektów w ramach auditu wewnętrznego i norm ISO,
 • pewność indywidualnego podejścia do ochrony obiektu i na życzenie Klienta opracowanie planu ochrony obiektu,
 • pewność przewidywalnego i profesjonalnego działania pracowników ochrony w oparciu o sprawdzone procedury
 • postępowania, zgodne z wymogami prawa, normami ISO i AQAP, w sytuacjach kradzieży, napadu itp.