lokalizacja: strona główna > monitoring

monitoring - ochrona elektroniczna

Monitoring

 

Monitoring to system ochrony obiektu działający w oparciu o elektroniczne elementy alarmowe, które w sposób zdalny przekazują sygnały w czasie rzeczywistym do Centrum Operacyjnego.


Opis funkcjonowania Monitoringu:

 • sygnał włamaniowy lub napadowy wysłany z systemu alarmowego trafia natychmiast drogą elektroniczną do Centrum Operacyjnego, wyposażonego w specjalistyczny system nadzorujący i identyfikujący źródła alarmów,
 • wywołany alarm interpretowany jest przez Dyżurnego Operacyjnego zgodnie z przyjętymi
  procedurami,
 • w przypadkach koniecznych Dyżurny Operacyjny natychmiast wysyła najbliższą Grupę Interwencyjno-Patrolową,
 • interwencja koordynowana jest przez Dyżurnego Operacyjnego przy wykorzystaniu systemów łączności oraz systemu GPS pojazdów,
 • w przypadkach niezbędnych następuje powiadomienie Klienta, a w sytuacjach wymagających interwencji np. Policji, Straży Pożarnej.

Korzyści dla Klienta:

 

 • niskie koszty ochrony,
 • monitoring w czasie rzeczywistym (on-line) i natychmiastowa reakcja Grupy Interwencyjno-Patrolowej,
 • prewencyjny wpływ na poziom bezpieczeństwa chronionego obiektu poprzez widoczne oznakowanie,
 • łatwość rozbudowy systemu i zastosowanie czujników o innych funkcjach np.: dymu, przekroczenia temperatury itp.

 

Współpracując z ZECO Sp. z o.o. otrzymują Państwo:

 • całodobowy serwis realizowany przez licencjonowanych pracowników ZECO Sp. z o.o.,
 •  wysoki standard bezpieczeństwa poparty wieloletnim doświadczeniem pracowników Centrum Operacyjnego i Grup Interwencyjno-Patrolowych,
 • elastyczność rozwiązań - wykorzystanie istniejących rozwiązań technicznych systemów monitoringu Klienta,
 • współpracę i wsparcie wyspecjalizowanej kadry w zakresie projektowania, montażu i serwisu systemów alarmowych (stabilny zespół z wieloletnim doświadczeniem i wymaganymi uprawnieniami tj. licencji Pracownika Zabezpieczenia Technicznego I i II stopnia,)
 • możliwość konserwacji i utrzymania stanu technicznego systemów zgodnie z aktualnymi normami i przepisami,
 • gwarantowaną jakość stosowanych podzespołów spełniających wymogi norm i posiadających stosowne atesty,
 • ożliwość rozszerzenia współpracy o inne systemy ochrony (systemy monitoringu wizyjnego, systemy kontroli dostępu,systemy ppoż., systemy rejestracji czasu pracy, systemy parkingowe),
 • jakość usługi potwierdzoną referencjami naszych Klientów.
   


 Monitoring VideoIP (VIP)


Uwzględniając oczekiwania naszych Klientów ZECO Sp. z o.o. wprowadziła nowoczesny system ochrony tzw. monitoring VideoIP (VIP) łączący podwyższoną jakość oraz niższe koszty w porównaniu do tradycyjnych technik ochrony.

 

Charakterystyka systemu VIP:

 • transmisja obrazu z kamer zainstalowanych w obiekcie do Centrum Operacyjnego ZECO Sp. z o.o.,
 • nieprzerwana obserwacja (monitoring) obrazu, w czasie rzeczywistym ustalonym przez Klienta, przez wyspecjalizowany personel naszego Centrum Operacyjnego,
 • praca personelu wsparta nowoczesnymi technikami informatycznymi podnoszącymi skuteczność obserwacji tj. wykrywanie ruchu, uaktywnianie obrazu kamer, które wykryły naruszenie strefy lub zmianę rejestrowanego obrazu,
 • interwencja zmotoryzowanej Grupy Interwencyjno-Patrolowej na zdarzenia np. włamania,
 • koordynacja interwencji prowadzona przez Dyżurnego Operacyjnego przy wykorzystaniu systemów łączności, obrazu z kamer oraz systemu GPS pojazdów Grupy Interwencyjno-Patrolowej,
 • powiadamianie Klienta o sytuacjach wymagających interwencji np. Policji, Straży Pożarnej,
 • rejestracja obrazu z kamer w obiekcie i opcjonalnie na życzenie Klienta rejestracja na serwerach ZECO Sp. z o.o.

Korzyści dla Klienta:

 • niskie koszty ochrony,
 • wysoki standard bezpieczeństwa chronionych obiektów – monitoring wizualny, rejestracja obrazu, interwencja grupy, koordynacja poprzez Centrum Operacyjne,
 • monitoring i reakcja w czasie rzeczywistym (on-line),
 • elastyczność systemu – wykorzystanie kamer Klienta, możliwość stosowania zamiennie kamer analogowych i cyfrowych IP,
 • odułowość systemu – system VIP może być łączony z ochroną fizyczną, systemami alarmowymi SSWiN,
 • możliwość podglądu obrazu przez Klienta na dowolnym komputerze,
 • astosowanie nowoczesnych technologii – zaawansowany system monitoringu firmy ALNET.

Współpracując z ZECO Sp. z o.o. otrzymują Państwo:

 

 • ndywidualne podejście do swoich potrzeb - doradztwo w zakresie rozwiązań odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom oraz optymalizacje relacji: jakość - koszt,
 • elastyczność rozwiązań - wykorzystanie istniejących rozwiązań technicznych systemów monitoringu Klienta,
 • gwarantowaną jakość stosowanych podzespołów - używamy sprzętu takich firm jak: Siemens, Bosch, Novus, Samsung, Axis, Mobotix,
 • współpracę i wsparcie wyspecjalizowanej kadry w zakresie projektowania, montażu i serwisu systemów telewizji przemysłowej dla potrzeb monitoringu (stabilny zespół z wieloletnim doświadczeniem i wymaganymi uprawnieniami),
 • możliwość rozszerzenia współpracy o inne systemy ochrony (np. systemy alarmowe, systemy kontroli dostępu, systemy ppoż., systemy rejestracji czasu pracy, systemy parkingowe),
 • możliwość konserwacji i utrzymania stanu technicznego systemów zgodnie z aktualnymi normami i przepisami,
 • jakość usługi potwierdzoną referencjami naszych Klientów.