Centrum Operacyjne oraz Grupy Interwencyjne stanowią kluczowy element dla zapewnienia bezpieczeństwa mienia naszych Klientów.

Ochrona fizyczna mienia to zapewnienie bezpieczeństwa mienia Klienta poprzez bezpośrednie strzeżenie  powierzonego mienia.

Monitoring to system ochrony obiektu działający w oparciu o elektroniczne elementy alarmowe.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie

w projektowaniu, wykonawstwie

i serwisie elektronicznych systemów zabezpieczeń.

Szkolenia specjalistyczne.

                                                                                                                                               
lokalizacja: strona główna > certyfikaty

Certyfikaty

Świadczymy usługi ochrony osób i mienia w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2001 i AQAP 2110:2006. Nasz system zarządzania jakością dostosowaliśmy do międzynarodowych standardów w zakresie:

  • projektowania i montażu systemów alarmowych,

  • ochrony fizycznej,

  • konwojowania,

  • monitoringu,

  • konserwacji systemów.

W 2003 roku uzyskaliśmy Certyfikat Jakości PN EN-ISO 9001:2001 potwierdzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej – Zakład Systemów Jakości i Zarządzania w Warszawie oraz Certyfikat Jakości poszerzony o wymagania NATO; AQAP 2110: 2006 potwierdzony przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji - Zakład Systemów Jakości i Zarządzania. Nasz system zarządzania jakości posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji PCA AC 057.

 

 

  

 

W 2004 roku Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przyznało nam NATO Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE 0493H.

 

 

Posiadamy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego uprawniające do wykonywania zleconych zadań wiążących się z ochroną informacji niejawnych o klauzuli "Tajne".

 

 

Otrzymaliśmy dwukrotnie nominację do prestiżowej nagrody godła TERAZ POLSKA.