lokalizacja: strona główna > centrum operacyjne, grupy interwencyjne
Centrum Operacyjne, Grupy Interwencyjne     

Centrum Operacyjne

 

Centrum Operacyjne stanowi kluczowy element dla zapewnienia bezpieczeństwa mienia naszych Klientów.


Centrum Operacyjne tworzą:

 • Dyżurni Operacyjni - pracownicy posiadający licencję  Pracownika Ochrony II stopnia, nadzorujący i obsługujący systemy w trybie całodobowym,
 • profesjonalna stacja monitorująca sygnały alarmowe i napadowe, spełniająca wymogi polskiego prawa,
 • profesjonalna stacja monitorująca obraz z kamer telewizji przemysłowej,
 • systemy monitorowania pojazdów GPS,
 • systemy kontroli  pracowników ochrony,
 • systemy łączności radiowej i telefonii.

Centrum Operacyjne zapewnia Klientom bezpieczeństwo poprzez:

 • natychmiastową reakcję na przyjęte sygnały alarmowe i napadowe,
 • stałe monitorowanie obrazu z kamer telewizji przemysłowej,
 • weryfikację stanu zagrożenia i podjęcie stosownej reakcji,
 • koordynację działań pracowników ochrony i Grup Interwencyjno-Patrolowych z wykorzystaniem systemów łączności, kontroli obchodów i systemu GPS,
 • nadzorowanie jakości pracy pracowników ochrony w obiektach chronionych (kontrola obchodów, systematyczna kontrola stanu osobowego),
 • powiadamianie Klienta o zdarzeniu w zależności od sytuacji,
 • przyjmowanie od Klientów odwołań alarmów wywołanych w sposób niezamierzony przez Klienta.

Centrum Operacyjne  świadczy profesjonalne usługi dla Klientów ZECO Sp. z o.o.  oraz współpracuje z innymi firmami ochrony, w zakresie:

 • monitorowania sygnałów z systemów alarmowych,
 • monitorowania sygnałów wizyjnych z kamer telewizji przemysłowej,
 • nadzorowania pracy pracowników ochrony Klienta.

 


Grupa  Interwencyjno-Konwojowa

 

Grupa Interwencyjno – Konwojowa to minimum dwóch doświadczonych pracowników posiadających licencje ochrony fizycznej I lub II stopnia, wyposażonych w nowoczesną broń palną, hełmy i kamizelki kuloodporne, specjalistyczne walizki do transportu wartości, poruszających się samochodem z systemem GPS i środkami łączności.

 

Grupa Interwencyjno – Konwojowa świadczy usługi z zakresu:

 • bezpieczeństwa transportu  wartości pieniężnych lub mienia o znacznej wartości, zgodnie z wymogami prawa,
 • bezpieczeństwa osób biorących udział w transporcie  wartości pieniężnych lub mienia  np.: inkasenta, kasjera,

Gwarancją jakości usługi dla Klienta jest:

 • wieloletnie doświadczenie konwojentów, profesjonalnie przygotowanych do pełnienia funkcji konwojowania,
 • wypracowane w praktyce skuteczne procedury transportu środków wartościowych,
 • systematyczne podnoszenie kompetencji konwojentów ujęte w cyklach szkoleniowych,
 • stały nadzór (GPS, łączność) nad konwojami realizowany przez Centrum Operacyjne.

Grupa  Interwencyjno-Patrolowa

 

Grupa Interwencyjno – Patrolowa to dwóch doświadczonych pracowników posiadających licencje ochrony fizycznej I lub II stopnia, wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, środki łączności, poruszających się samochodem z systemem GPS.

 

Grupa Interwencyjno – Patrolowa świadczy usługi z zakresu:

 • zabezpieczenia mienia poprzez natychmiastową interwencję po naruszeniu systemu alarmowego,
 • bezpieczeństwa osób poprzez natychmiastową interwencję po użyciu przycisku napadowego,
 • prewencji lub przeciwdziałania próbom naruszenia bezpieczeństwa mienia i osób poprzez patrolowanie wybranych obszarów i interwencji na zdarzenia,

Gwarancją jakości usługi dla Klienta jest:

 • wieloletnie doświadczenie pracowników, profesjonalnie przygotowanych do działań interwencyjnych i patrolowych,
 • wypracowane w praktyce skuteczne procedury reagowania na zdarzenia np.: kradzieży, włamania, napadu,
 • znajomość optymalnych tras dojazdowych do chronionych obiektów,
 • rozplanowanie pozycji samochodów Grup w rejonach patrolowania,
 • stały nadzór (GPS, łączność) nad Grupami realizowany przez Centrum Operacyjne,
 • systematyczne podnoszenie kompetencji pracowników ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania osób w trakcie realizacji zadań interwencyjno-patrolowych.